app-2

Instalacja oprogramowania

Oferujemy:

  • Instalowanie systemów OSX, Linux, Windows 9x, Me, 200x, XP. Vista, 7, 8 , 8.1 i 10, zmiana języków systemów
  • Odświeżanie systemów Windows, instalacja oprogramowania
  • Aktualizacje aplikacji do najnowszych wersji
  • Cykliczne kopie bezpieczeństwa danych.
  • Resetowanie hasła dla konta administrator (tylko systemy Windows)
  • Instalacja aplikacji, oprogramowania, sterowników
  • I wiele innych …

Unable to work? Your computer freezes?

We’ll help you get back to work. Fast and Qualitatively.